Zavarovalnica omogoča pridobivanje in bogatenje lastne zavarovalniške izkušnje .

Izkušnje zavarovancev so od primera različne, kot posledica je različno izbrano zavarovanje. Spremembe se dogajajo tudi pri izbiri. Mlajše generacije v vsakdanjiku bistveno bolj uporabljajo digitalno tehnologijo kot starejše. Temu primerno se drugače odločajo in drugače izbirajo med zavarovalniški produkti . Razlika je predvsem v informacijah in izkušnjah. Mlajše generacije imajo preko digitalnih oblik možnost pridobivanja večjega števila informacij. Starejše generacije pa imajo pri odločanju prednost v izkušnjah. Zavarovalnica lahko v digitalni obliki ponudi ugodnejše zavarovanje, vendar je običajno o njegovih lastnostih v praksi manj informacij. To je na drugi strani prednost izkušenj. Verjetno najboljša je kombinacija pristopa starejših in mlajših generacij. Digitalna tehnika nam omogoča na enostaven način ugotoviti, katera zavarovalnica je po naših kriterijih najboljša. Izkušnje pa lahko tej teoretični oceni dodajo še praktično. Cenovno ugodno zavarovanje ima lahko pomanjkljivost, ki vplivajo na izkušnjo zavarovanca. Zavarovalnica kot dobra izkušnja, je na drugi strani lahko boljši kriterij odločanja neglede na druge lastnosti ponudbe. Ker zavarovanec preprosto ve, da bodo njegove pravice iz zavarovalne pogodbe hitro in pošteno uresničene. Izbrana zavarovalnica ima na trgu tudi različen tržni delež ter deležu primerne lastnosti v primerjavi s konkurenčnimi ponudniki. Na splošno imajo na trgu večji delež premoženjska zavarovanja, življenjska zavarovanja so manj priljubljena. Med premoženjskimi zavarovanji ima pomemben trži delež zdravstveno zavarovanje, zavarovanje vozil, zavarovanja pred požari in elementarnimi nesrečami, nezgodno zavarovanje ter druga zavarovanja. Zavarovanci med življenjskimi zavarovanji najpogosteje izberejo življenjska zavarovanja. Zavarovalnica lahko zavarovancu ponuja zelo različna zavarovanja, nekatera so splošna druga pa ekskluzivna. Splošna so tista, ki jih ponujajo vse zavarovalnice ali večina zavarovalci. Ekskluzivna zavarovanja pa lahko dobimo zgolj pri nekaterih zavarovalnicah. Dodatno lahko zavarovalnica ponudi posebno ugodno, ekskluzivno zavarovalniško ponudbo posamezniku.

Zavarovalnica je izkušnja skoraj vsake osebe, zato pripomore k pridobivanju zavarovalniških ter drugih z njimi povezanih izkušenj.

Objave iz iste kategorije: