Študenti z veljavnim statusom in mlajši od 26 let, so v času študija obravnavani kot družinski člani zavarovane osebe (starša), in so tako upravičeni do vseh storite, ki jih krijejo obvezno in dopolnilno zavarovanje skladno z zakonom.dopolnilno-zavarovanje-za-studente Tudi izredni študenti so obravnavani kot družinski člani, razen če so zaposleni ali pa prijavljeni kot brezposelna oseba na Zavodu za zaposlovanje.

Če študent pavzira, oziroma izgubi status ali pa dopolni 26 let, si mora urediti obvezno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Če status pridobi nazaj in je mlajši od 26 let, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrzne, kar pomeni da v času ko ima status zdravstvenega zavarovanja ne plačuje.

Študent nad 26 let, ne mora biti več zavarovan prek staršev. Če je študent star nad 26 let, potem si mora ne glede na veljavnost statusa obvezno urediti obvezno zavarovanje in pa seveda tudi dopolnilno, saj verjetno ne želi plačevati izredno velikih stroškov, ki lahko nanesejo v primeru nesreče, poškodb ali bolezni za zdravstvene storitve, oskrbo, zdravila in medicinske pripomočke. Študenti nad 26 let imajo možnost  tudi, da se lahko zavaruje kot občan preko občine, kjer ima stalno prebivališče, to lahko naredi, če njihov mesečni dohodek ni večji od 50% minimalne plače. V primeru, da je njegov dohodek višji kot ga določa njegova občina, se mora zavarovati kot samostojni zavezanec preko ZZZS. To pomeni, da si obvezno in dopolnilno zavarovanje ureja in plačuje sam, obvezno zavarovanje se uredi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa na eni od treh zavarovalnic: AdriaticSlovenia, Triglav ali Vzajemna. Lahko pa zaprosi tudi za denarno pomoč, s prijavo na center za socialno delo, ta mu kasneje uredi zavarovanje, plačuje pa mu ga država.

Tudi v primeru, da študent odpre svoj s.p. velja, da si mora urediti vsa zavarovanja, saj s tem, ko odpre svoje samostojno podjetje, izgubi večino študentskih ugodnosti, ker ima redni dohodek.

Objave iz iste kategorije: