Zavarovalnica omogoča pridobivanje in bogatenje lastne zavarovalniške izkušnje

Zavarovalnica omogoča pridobivanje in bogatenje lastne zavarovalniške izkušnje .

Izkušnje zavarovancev so od primera različne, kot posledica je različno izbrano zavarovanje. Spremembe se dogajajo tudi pri izbiri. Mlajše generacije v vsakdanjiku bistveno bolj uporabljajo digitalno tehnologijo kot starejše. Temu primerno se drugače odločajo in drugače izbirajo med zavarovalniški produkti . Razlika je predvsem v informacijah in izkušnjah. Mlajše generacije imajo preko digitalnih oblik možnost pridobivanja večjega števila informacij. Starejše generacije pa imajo pri odločanju prednost v izkušnjah. Zavarovalnica lahko v digitalni obliki ponudi ugodnejše zavarovanje, vendar je običajno o njegovih lastnostih v praksi manj informacij. To je na drugi strani …