Zavarovanje avta je zavarovalniški produkt prvenstveno izbran z namenom zavarovanja vozila in potnikov v njem.

Kako se skozi čas spreminja zavarovanje avta vidimo preko zavarovalniških produktov. V preteklosti so imeli zavarovanci na voljo bistveno manj zavarovalniških produktov, kot jih imajo zavarovanci danes. Poglavitni vzroki za spremembe so razvoj, napredek ter standard.

Razvoj je omogočil, da ima avtomobilski trg vedno večjo ponudbo najrazličnejših modelov. Napredek je omogočil, da so avtomobili na splošno boljši od avtomobilov iz preteklosti. Izboljšave se kažejo kot večja varnost potnikov ter drugih udeležencev v prometu, nižjih emisijah izpustov, manjših stroških uporabe avtomobila ter na razne druge načine. Višji standard je omogočil, da je dostopnost avtomobila danes večja kot nekoč. Vsi našteti vzroki so vplivali na danes spremenjeno zavarovanje avta v primerjavi s preteklostjo. Poleg tega pa tudi živimo in ustvarjamo drugače kot v preteklosti. Sodoben življenjski slog zahteva več dinamičnosti in intenzivnosti. Kar se med drugim kaže tudi v številu prevoženih kilometrov posameznika in posledično zavarovanje avta. V preteklosti zato zavarovanje avta ni temeljilo na enakih potrebah, zato je bilo bistveno drugačno v številnih lastnostih. Večje število prevoženih kilometrov vpliva tudi na večjo možnost nastanka poškodb in okvar. Temu primerno ima današnje zavarovanje avta bistveno drugačne zahteve, kot jih je imelo v preteklosti. Avtomobile danes bistveno več uporabljamo, bistveno bolj smo odvisni od njihove učinkovitosti. Okvara ali poškodba avtomobila ne pomeni zgolj strošek odprave okvare ali sanacijo poškodb, ampak pomeni tudi strošek nezmožnosti uporabe avtomobila. Ta je lahko večji ali manjši predvsem od namena uporabe avtomobila. Službeni avtomobili so tisti, ki zaradi poškodbe ali okvare povzročajo največ izgub. Z nezmožnostjo uporabe nastopi tudi nezmožnost opravljanja poklica s poškodovanim vozilom. Manjše izgube pa prinaša nezmožnost uporabe avtomobila v zasebne namene. V vsakem primeru pa nastanejo tudi stroški prevoza poškodovanega ali okvarjenega avtomobila do delavnice.

Zavarovanje avta se spreminja skozi čas, prinaša nove oblike zavarovanj ter ukinja času neprimerne.

https://www.wiz.si/wiz-avto/izracun

Objave iz iste kategorije: