Glavna (še zdaleč pa ne edina) naloga vrat je ločevanje dveh prostorov. Vrata morajo namreč poleg tega izpolnjevati še vrsto drugih zahtev, ki so neposredno povezane s tipom vrat, mestom in načinom vgradnje, namenom uporabe in s specifičnimi pogoji uporabe.
Glede na položaj vrat v stavbi ločimo zunanja (vhodna, garažna, balkonska) in notranja vrata (vhodna stanovanjska, druga notranja vrata). Zunanja vrata morajo ustrezati tehničnim zahtevam, kot so toplotna in zvočna izolativnost, neprepustnost za zrak in vodo, mehanska trdnost, odpornost, trajnost in protivlomna zaščita. Na vse to moramo biti pozorni, ko kupujemo vrata.
Osnova za dokazovanje kakovosti so certifikati o skladnosti s standardi, zato se je pri nakupu priporočljivo pozanimati tudi o tem, ali ima proizvajalec ustrezen certifikat oziroma dokazilo o skladnosti izdelka z evropskimi ali mednarodnimi standardi.
Majhna toplotna prehodnost je najpomembnejša pri vhodnih vratih oziroma vratih, ki ločujejo prostore z veliko temperaturno razliko. Zvočna izolativnost je dobrodošla pri vratih, ki ločujejo hrupne prostore (ulica, delavnice, hodniki) od prostorov za mirno delo ali počitek. Pogosto pa vrata odigrajo pomembno vlogo tudi pri preprečevanju širjenja požara ali pa nas zaščitijo pred vlomom. Pri izbiri vhodnih vrat moramo upoštevati tudi namembnost prostora, v katerega vrata vodijo, in arhitekturo same stavbe. Od tega je odvisna njihova oblika, barva, uporabljeni materiali in tudi velikost. S premišljeno obliko in dimenzijo vrat lahko damo vhodu poseben, simbolni pomen. Pri tem ne smemo pozabiti, da na celoten videz vrat vplivajo tudi drobni detajli, zato ni vseeno, kakšne so kljuke in ključavnice na vratih in kakšne so napisne tablice.

Objave iz iste kategorije: